Blog

Freelance poslovi postoje već duže vreme u svetu a kod nas su popularni već neko vreme. Najčešće mreže na kojima se radi su Upwork, 99designsFiverr i slične. Iako su u ostalim evropskim državma definisani kao poseban deo u poreskom sistemu, kod nas to jos nije definisano do kraja i mišljenja su različita.

Trenutno oporezivanje fizickih lica je 52% za freelance poslove.

Kako početi

Najjednostavniji vid je otovoriti preduzetničku radnju, što ima svojih prednosti u odnosu na preduzece ili DOO, kada pričamo o freelance poslovima.

Prvi korak dokumentacija:

  • Očitana licna karta za vlasnika
  • Popunjen obrazac za otvaranje radnje
  • Takse APR-u u visini od 1500 din. za registraciju radnje

Drugi korak :

  • Troškovi izrade pečata 1500 din.
  • Trošak overe OP-Obrazac overenog potpisa vlasnika radnje kod notara 850 din.
  • Otvaranje računa dinarskog

Kako uštedeti

Kada pričamo o uštedi u samom vodjenu posla glavni deo na kojem mozete uštedeti je sam porez koji zavisi od lokacije Vaše radnje.

Po zakonu adresa prebivališta nije obavezujuća za lokaciju Vaše radnje, što znači da Vaša radnja može biti i u drugom gradu. Zato u našoj ponudi imamo za sve zainteresovane i virtuelnu kancelariju.

Šta to u praksi znači?

Ako pogledate poreze na nivou Beograda videcete da je u 5 grupi u kojoj se nalaze freelance poslovi prosečan porez za paušalno oporezivanje i doprinosi iznose u Beogradu, Novom Sadu gotovo dvostruko više nego na primer u Kraljevu. Pri utvrđivanju iznosa osnovice prema važećim propisima posmatra se razvijenost grada-mesta gde se nalazi sedište radnje, šifra delatnosti I drugo.

Druga stavka koju štedite je Vreme sa nama možete voditi posao preko maila svu vrstu pairologije mi preuzimamo. Jedine obaveze koje imate je da licno odete do Apr-a da podignete rešenje. Ostala papirologija vam je dostupna kod nas on line.

Mi preuzimamo odgovornost i vršimo sledeće usluge za Vas:

  • Prijem i prosleđivanje pošte na vaš E-mail
  • Vodjenje KPO za Vas u elektronskom obliku
  • Izrada faktura (dinarskih i deviznih)

Transfer novca, naplata klijentima

Vaših 99% klijenta se nalazi preko granice. Kako doći do novca koji ste zaradili?

Porez na dohodak graćana se prema aktuelnom Zakonu obračunava na sve prihode građana! To znači da ako fizička lica nisu u zvaničnom radnom odnosu u nekoj kompaniji/organizaciji, gde pravna lica umesto zaposlenih vode računa o plaćanju poreza i doprinosa na plate, pojedinci (uključujući i freelancere) moraju da plate sve poreze i doprinose državi za sve prihode koje ostvaruju, i taj iznos je preko 50% na vrednost posla.

Prema Zakonu o porezu na dogodak građana, porez se plaća i za poslove u naturi, ili za poslove obavljene na bilo koji drugi način razmene. U praksi, Država do sada nije često reagovala za naplatu poreza i doprinosa za lica koja nisu u radnom odnosu – ali može.

Kao Pravno lice, u ovom slučaju lice koje je paušalno oporezovano, Vaše fakture možete izdati klijentima preko maila. A novac naplatiti putem transfera novca na devizni račun banke, ili paypalom tadje transferom novca na račun Vaše poslovne banke.

U sledećem postu možete prčitati i mišljenje Narodne banke Srbije o PayPall-u i naplati putem istog.

Ovakav način je proveren sa našim dosadašnjim klijetima,  ostale vrste prebacivanja nisu definisane kod nas za sada.