PORESKO SAVETOVANJE

Problemi u vezi sa poreskom regulativom mogu se javiti
u svakom delu Vašeg poslovanja.

Pažljivo planirana poreska politika preduzeća stvara velike poreske uštede, zato je poresko planiranje svake poslovne transakcije i te kako važno. Naše usluge poreskog savetovanja eliminišu ili smanjuju svaki potencijalni poreski rizik i omogućuju postizanje maksimalne poreske efikasnosti kako na kratke tako i na duge rokove.

Naš tim vrši poresko savetovanje, poresku kontrolu kao i kontrolu PDV-a. Primenjujemo stručnost iz poreza, prava i finansija, i pružamo vam sveobuhvatne poreske usluge za pravna i fizička lica. Svoju uslugu posvećujemo posebnim pristupnom svakom poslovnom partneru. Zato će Vaš sagovornik biti stručnjak koji će detaljno poznavati Vaše preduzeće i posebnosti Vašeg poslovanja.

Pomažemo Vam da rešite sva pitanja oko žalbi, poreskih kontrola, poreza po odbitku, poreskih olakšica, posebnih poreza i drugih pitanja vezanih za poreze. Našim uslugama iz oblasti lokalnog oporezivanja su obuhvaćeni i kontrola poreza na dodatnu vrednost, kontrola poreza na dobit, Kontrola poreza na dohodak, izradu poreskih žalbi i prigovora, te poresko planiranje.

Nakon izvršenog postupka kontrole, poreska uprava evidentira pronađene poreske nepravilnosti i sačinjava zapisnik izvršene kontrole u kom se navode i eventualne posledice (zatezne kamate, potencijalne kazne, dodatne poreske obaveze). Poreski obveznik zakonski ima pravo žalbe i prigovora na izdati zapisnik o izvršenoj kontroli, kao i da ospori navode kontrole potkrepljujući svoj izveštaj odgovarajućim dokazima.

Naš tim je spreman da prati i kontinuirano prilagođava Vaše poslovanje svim poreskim propisima i u tu svrhu Vam možemo ponuditi sledeće usluge:

  • Kontrola podataka u mesečnim i kvartalnim PDV prijavama;

  • Podrška o pravnim lekovima nakon kontrola poreskih vlasti i poresko-pravnih postupaka;

  • Savetovanje iz oblasti svih pitanja koja se tiču poreza;

  • Savetovanje u vezi sa oporezivanjem različitih transakcija;

  • Komunikacija sa organima Poreske uprave

  • Priprema prigovora na zapisnike i žalbe na rešenja poreskih organa

PORESKO SAVETOVANJE

Poresko savetovanje po vrstama poreza

* Porez na dodatu vrednost (PDV). Obračunati i prethodni PDV, mogućnost i uslovi odbitka prethodnog PDV. Poreska prijava-PPPDV


* Porezi i doprinosi po odbitku (Zarade, naknade i drugi prihodi fizičkih lica)


* Porez na dobit i porez na prihode ostvarenog po osnovu samostalne delatnosti


* Porez imovinu


* Porez na apsolutna prava


* Obaveze za akcize

Savetovanje u vezi sa Poreskim kaznama i prekršajima u vezi primene procesnih zakona

*Zakon o opštem upravnom postupku


* Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji


* Poreska kontrola


* Poreski prekršaji


* Poreska krivična dela


* Prvostepeni i drugostepeni poreski postupak

Zašto izabrati Maros TIM kao svog poslovnog partnera?

Preko 15 godina iskustva

U privredi, knjigovodstvenim, spoljnotrgovinskim i pravnim poslovima pruža usluge na način koji vodi do uspeha sve naše klijente.

Naši klijenti na prvom mestu

Izaberite nas za svoju knjigovodstvenu agenciju i ostvarite pravo na brojne pogodnosi kao naš klijent.

Primena savremenih softvera

Svi poslovi, sva knjiženja, kao i izrada svih propisanih obračuna i obrazaca rade se na računaru uz primenu savremenih knjigovodstvenih softvera.

Kako započeti sopstveni biznis?

Do sada smo sarađivali sa više od 100 klijenata, poučeni višegodišnjim iskustvom, sastavili smo listu prvih koraka koje trebate preduzeti da bi osnovali preduzeće ili radnju.

Pratite nas on-line